Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2014

helenajanczura
5544 007a
Reposted fromlove-autumn love-autumn viascorpix scorpix
helenajanczura
9622 ee67
Reposted fromrol rol viasamozatrucie samozatrucie
helenajanczura
9076 0de5
helenajanczura
Kiedy się skupiam, mam zmarszczkę między brwiami. Śmieję się zupełnie inaczej wśród prawdziwych przyjaciół niż wśród znajomych. Kiedy się zachwycam, podnoszę dłonie do ust. Mówię rzeczy których nie powinno się mówić. Jestem "niekulturalna w kulturalny sposób". Śmieję się z rzeczy, które nie powinny mnie bawić. Śmieję się z innych i z siebie samej. Lubię mówić o osobach, których kocham. Lubię ładnie pachnieć. Lubię mieć zadbane paznokcie. Lubię ładnie wyglądać.
— garce
Reposted fromzabka zabka viaarrependimento arrependimento
helenajanczura
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viavogel vogel
8078 7fc5
Reposted fromthorinobsessed thorinobsessed viavogel vogel
helenajanczura
0903 fa0c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadeadly deadly
helenajanczura
      

prettylittledirtysecretss:

favorite outfits + hanna marin 

helenajanczura
7768 1d99
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasexonfire sexonfire
helenajanczura
1953 5b70
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasexonfire sexonfire
helenajanczura
cause sometimes pissing Stefan off is really worth trying
— thevampirediaries
Reposted fromtimetobegin timetobegin viasexonfire sexonfire
helenajanczura
Life in a Shellnut.
Reposted fromfabs3 fabs3 viaEdgi Edgi
helenajanczura

November 19 2014

0932 c87f

You met me at a very strange time in my life.

Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamefir mefir
helenajanczura
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
helenajanczura
1232 c137
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamefir mefir
3026 5a87
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamefir mefir
helenajanczura
7951 854c
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viamefir mefir
helenajanczura
6065 d580
Reposted fromdevilplease devilplease viamefir mefir
helenajanczura
8241 7cd3
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl